Video

2007. Bussen startas för första gången på 29 år.

2010. Bussen rullar till besiktning sommaren 2010.

En gammal buss skall upplevas med alla sinnen. Anblicken, doften och inte minst ljudet. Volvos dieselmotorer från 50-talet har ett välkomponerat tomgångssound som andas kraft och trygghet. Volvo D67-motor med CAV-insprutningspump och vacuumreglering.

Lyssna och njut!

I ett engelskt filmarkiv kallat "British Pathe" finns en journalfilm som skildrar en svensk Linjebuss som färdas genom ett krigshärjat Europa 1947. Filmen hittas på nedanstående webbadress:

 

britishpathe.com/video/swedish-coach-tour/query/Swedish+Coach+Tour