Börjessons dagbokBörjessons dagbok


Hans-Erik Börjesson var 22 år gammal när han fick uppdraget att vara guide i Paris våren 1950 när N200 kom dit första gången med en

RoS-grupp. RoS betyder Resor och Studier och var KFUM:s resetjänst. Hans dagboksanteckningar finns här!