Bussens blogg 2014-15

Bussens blogg 2014-15

Under våren 2014 gjordes N200 klar för en nypremiär vid 66 års ålder. Arbetet och resorna under sommaren dokumenterades och publicerades på en blogg : www.turistbussN200.blogspot.se  Från våren 2015 uppdateras bloggen inte längre, men får ligga kvar som ett historiskt dokument. Nu placeras material i huvudsak på denna hemsida. ( www.turistbussN200.se)