Bygga träbuss

Bygga träbuss

Här beskrivs i illustrerad form hur det gick till att bygga N200.Ernst Carlson hämtade ett fabriksnytt chassi på Volvofabriken i Lundby på Hisingen under hösten 1947. I början av 1948 gjordes förslagsritningarna till turistbussen och den växte fram i karosserifabriken i Skänninge under mars-april 1948.

Här har det nya chassiet kommit in i smedjan. Man har kapat av det för att förlänga avståndet mellan axlarna från 5,2 m till 6,0 m. Ernst Carlsson var helt övertygad om att det gick att bygga en större buss än Volvos konstruktörer hade tänkt sig. Volvo hävdade att bussens viktfördelning blev felaktig och att framaxeln fick alltför stor belastning och tog inget ansvar för ingreppet.

Nu är bussramen förlängd och ett nytt nedsänkt bakparti har byggts där lastrummet skall vara. Nu tillverkar man tvärbalkar som skall bära upp golv och sidoväggar. Bussen skall bli 15 cm bredare än de 225 cm som var normalt, därför måste även hjulhjusen framtill breddas.

Nu är alla metallarbeten avslutade på bussramen. Väggsidorna limmas och skruvas ihop i snickeriet i särskilda jiggar. Några man hjälps åt att lyfta en väggsektion på plats och fästa den med skruv i tvärbalkarna.